Manage energy

Samen ontwikkelen

Met respect voor de omgeving

Manage energy

ONZE AANPAK

Eerlijk zaken doen is voor ons een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van een project. Wij zijn transparant over de risico’s en kansen in een ontwikkeltraject. Wij hechten er waarde aan dat u als grond of dakeigenaar tevreden bent over de gezamenlijk vastgestelde prijzen.
Om dit te bereiken bieden we u de mogelijkheid om tijdens de ontwikkelfase mede-eigenaar te zijn van het project. U heeft hiermee zeggenschap tijdens het ontwikkeltraject en krijgt volledig inzicht in het tot stand komen van de businesscase en de haalbaarheid van de prijs voor uw grond of dak.

BETROKKEN PARTNER
Als ontwikkelaar en exploitant zijn we een betrokken partner voor gemeenten, de omgeving, grondeigenaren en dakeigenaren. We zijn transparant over onze eigen belangen en erkennen de belangen van anderen. In een open samenwerking zoeken we samen naar oplossingen die passend zijn voor alle betrokken partijen.

ONZE ROL
Wij ontwikkelen en exploiteren zonneparken en windparken. Dit doen we voor ons zelf, samen met, of in opdracht van initiatiefnemers en lokale partners.
Een ontwikkeltraject kent de volgende fases: initiatief en haalbaarheid, ontwerp en vergunning, subsidie, contractering, financiering, realisatie, inbedrijfstelling en explotatie. shareNRG voert het volledige project- en contractmanagement van eerste initiatief tot en met de operatie.

RESPECT VOOR DE OMGEVING
De realisatie van een zonnepark heeft impact op de omgeving. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een park met respect voor de omgeving in te passen. Daarom gaan we vanaf het begin van de ontwikkeling actief het gesprek aan met de belangrijkste betrokkenen en organiseren we inspraakbijeenkomsten voor de omgeving. De input gebruiken we bij de uitwerking van de plannen. Vervolgens koppelen we terug hoe we de input hebben verwerkt. Met deze werkwijze streven we naar maximale acceptatie en betrokkenheid van de omgeving.

PARTICIPATIE
Gezien de impact die een zonnepark op haar omgeving heeft is het voor ons niet meer dan logisch dat de omgeving mee moet kunnen profiteren. Daarom ontwikkelen wij per project een passende participatiestructuur die aansluit bij de situatie specifieke behoeften en bijdraagt aan de financierbaarheid van het zonnepark.
Als grondeigenaar bent u wellicht een lokale bekende die door de omgeving zal worden aangesproken op het project. Dit is één van de redenen waarom wij u als grondeigenaar graag actief betrekken in de ontwikkeling van het project en de communicatie met de omgeving. Zo doorlopen we een fatsoenlijk proces en ontwikkelen we een plan waar u trots op zal zijn.