Manage energy

Grond en daken gezocht

Voor de ontwikkeling van zonneparken

Manage energy

ZONNEPARKEN OP GROND

shareNRG zoekt percelen grond om zonneparken te realiseren. Wij vinden het belangrijk dat een zonnepark op een duurzame manier wordt ingepast in de omgeving en dat we op een slimme en verantwoorde manier gebruik maken van de beschikbare ruimte. Daarom zijn wij vooral geïnteresseerd in braakliggende percelen grond groter dan  2,5 hectare, zoals incourante bouwgrond, stortplaatsen, dijklichamen en percelen langs provinciale en rijkswegen.

 

De haalbaarheid van een zonnepark wordt gedreven door gemeentelijk en provinciaal beleid en de aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Wilt u een bijdrage leveren aan de energietransitie en meer weten over de haalbaarheid en opbrengsten van een zonnepark op uw perceel, dan gaan we graag met u in gesprek.

Laten we kennismaken! CONTACT

Manage energy

GRONDPRIJS ZONNEPARK

EEN EERLIJKE PRIJS IS HET RESULTAAT VAN EEN OPEN SAMENWERKING

Manage energy

EEN EERLIJKE PRIJS

De grondprijs van een zonnepark is afhankelijk van diverse factoren:

+ de grootte van het perceel en het mogelijk te installeren vermogen
+ de te verwachten zoninstraling en eventuele schaduw effecten
+ de kosten van een netaansluiting
+ kosten voor het optimaal inpassen van het zonnepark in de omgeving.
+ mogelijke participatievormen met de omgeving.

Wij zien in de markt grondprijzen tussen de 4.000 en 6.000 euro huur per hectare per jaar. Door bovengenoemde factoren is een eerste verkenning noodzakelijk om een indicatie te kunnen geven van grondprijzen.

Als shareNRG kiezen wij voor een uniek samenwerkingsmodel om te komen tot een mooie grondprijs die past binnen de financiële haalbaarheid van een project. Lees meer over onze unieke werkwijze onder AANPAK.

Wilt u een bijdrage leveren aan de energietransitie en meer weten over de haalbaarheid en opbrengsten van een zonnepark op uw perceel, dan gaan we graag met u in gesprek.

Laten we kennismaken! CONTACT.

Manage energy

ZONNEPANELEN OP UW DAK

WILT U EEN ZONNEPARK OP UW DAK?

Manage energy

ZONNEPARKEN OP DAKEN

Bent u eigenaar van een gebouw met een groot dak zoals een distributiecentrum, koelhuis, fabriekshal of opslagloods? Dan kan het interessant zijn om zonnepanelen te plaatsen. Wij zijn groot voorstander van het benutten van dakoppervlak. Door het gebruik van grote daken hebben we minder waardevolle grond nodig om onze energievoorziening te verduurzamen.

Belangrijke voorwaarde voor het plaatsen van zonnepanelen is dat het dak constructief voldoende sterk is om de zonnepanelen te dragen. Wij kunnen deze toets snel met u doen.

Wilt u een bijdrage leveren aan de energietransitie en zoekt u een partner om dit te organiseren, dan gaan we graag met u in gesprek.

Laten we kennismaken! CONTACT

Manage energy

DAKHUURPRIJS VOOR ZONNEPANELEN

 

Manage energy

EEN EERLIJKE DAKHUURPRIJS

De mogelijke huurprijs van een dak voor zonnepanelen is per locatie verschillend. De belangrijkste factoren die een rol spelen zijn:

+ de grootte van het dak en het mogelijk te installeren vermogen
+ de te verwachten zoninstraling en eventuele schaduw effecten
+ de kosten van een netaansluiting
+ eventuele kosten voor versteviging van een dakconstructie

Door deze factoren is een eerste verkenning noodzakelijk om een indicatie te kunnen geven van huurprijzen. Wilt u een bijdrage leveren aan de energietransitie en meer weten over de haalbaarheid en opbrengsten van een zonnepark op uw gebouw? Dan gaan we graag met u in gesprek.

Laten we kennismaken! CONTACT